Nieuws

Is noodverlichting verplicht?

vrijdag 8 maart 2024Is noodverlichting verplicht?
Noodverlichting is verplicht in diverse situaties, met name in ruimtes waar de veiligheid van mensen in gevaar kan komen bij een stroomstoring of andere calamiteit.
De belangrijkste situaties zijn:

Verblijfsruimtes met meer dan 75 personen
Kantoren, scholen, winkelcentra's, theaters, bioscopen, vergaderzalen en feestzalen. Denk hierbij aan grote kantoorgebouwen, callcenters, alle soorten scholen, overdekte en openlucht winkelcentra, podia waar voorstellingen plaatsvinden met veel publiek, hotels, conferentiecentra, restaurants en andere locaties waar grote groepen mensen bijeenkomen.


Besloten ruimtes die deel uitmaken van een vluchtroute
Naast verblijfsruimtes met meer dan 75 personen, is noodverlichting ook verplicht in besloten ruimtes die deel uitmaken van een vluchtroute. Dit zijn onder andere: Trappenhuizen, gangen, kelders, parkeergarages, tunnels en nooduitgangen.

In deze ruimtes is noodverlichting van essentieel belang, omdat het mensen de weg wijst naar de vluchtroute in geval van rookontwikkeling of duisternis. Zonder noodverlichting kan het moeilijk zijn om de weg te vinden in een panieksituatie, wat kan leiden tot letsel of zelfs dodelijke slachtoffers.


Arbeidsplaatsen
Fabriekshallen, magazijnen en werkplaatsen. Denk hierbij aan grote productieomgevingen, opslagruimtes en werkplekken waar met machines wordt gewerkt.

In deze ruimtes is het risico op letsel of dodelijke slachtoffers groot bij een stroomstoring of andere calamiteit, wanneer de vluchtwegen niet goed zichtbaar zijn. Noodverlichting zorgt ervoor dat werknemers in deze situaties de weg naar de veiligheid kunnen vinden.


Ruimtes groter dan 60 m²
In ruimtes die groter zijn dan 60 m² is anti-paniekverlichting verplicht. Dit type noodverlichting is bedoeld om paniek te voorkomen in geval van stroomuitval of andere calamiteiten, waardoor mensen in grote ruimtes de weg naar de vluchtroute kunnen vinden.
Dit is met name van belang in:
Sportzalen en industriehallen. Denk hierbij aan gymzalen, sporthallen, fabrieken en magazijnen.
In deze ruimtes kan paniek snel uitbreken bij een noodsituatie, doordat er veel mensen aanwezig zijn en de ruimte groot is. Anti-paniekverlichting zorgt ervoor dat mensen in deze situaties kalm blijven en de weg naar de veiligheid kunnen vinden.


Overige locaties
Toiletten voor mensen met een beperking zijn vaak afgesloten ruimtes waar mensen in nood vast kunnen komen te zitten. Noodverlichting zorgt ervoor dat deze mensen in geval van een stroomstoring of andere calamiteit de weg naar de vluchtroute kunnen vinden.

Liften zijn een belangrijk vervoermiddel voor mensen met een beperking, maar kunnen gevaarlijk zijn in geval van brand of andere noodsituaties. Noodverlichting in liften zorgt ervoor dat mensen in deze situaties de lift veilig kunnen verlaten.De regelgeving:
De exacte regels en voorschriften rondom noodverlichting zijn vastgelegd in verschillende wetten en normen:
• Arbowet
• Bouwbesluit 2012
• Gebruiksbesluit 2008
• NEN-EN 1838
• NEN-EN 50172

Voor meer informatie over noodverlichting en de regelgeving hiervan kunt u contact met ons opnemen via: 0412-612830 en info@klingbrandbeveiliging.nl
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn