Verbandtrommels, controle volgens richtlijnen Oranje Kruis

De Arbowet schrijft voor dat de inhoud van verbandtrommels jaarlijks gecontroleerd dienen te worden. 
Tijdens de controle wordt onder andere naar de houdbaarheidsdatum van de verbandmiddelen gekeken.
De verbandtrommel wordt eventueel aangevuld en uiteindelijk wordt een goedkeuringssticker aangebracht.
Kling Brandbeveiliging controleert verbandtrommels zowel op locatie als in onze werkplaats.