Calamiteiten- en ontruimingsplannen

Om bij calamiteiten snel en efficiënt te kunnen reageren is het noodzakelijk dat er een calamiteitenplan aanwezig is.
In een calamiteitenplan is aangegeven welke handelingen er dienen te worden uitgevoerd in geval van ontruiming.
Daarnaast bevat het calamiteitenplan overzichtstekeningen waarop onder andere vluchtroutes, verzamelplaatsen en locaties van blusmiddelen zijn aangegeven.
De Arbo-wet verplicht werknemers de instructies uit het calamiteitenplan te kennen.