Droge blusleiding of stijgleiding

NEN1594
Kling Brandbeveiliging controleert en verricht onderhoud aan droge stijgleidingen, conform de NEN 1594 Norm.
Wellicht kent u dit systeem onder de naam droge stijgleiding, droge blusleiding of droge brandleiding.
Deze brandbeveiligingsinstallatie kan in gebouwen erger voorkomen en beperkt de schade.
U wilt toch ook dat uw medewerkers of bewoners altijd snel en veilig het pand kunnen verlaten, ook in geval van nood?

Wanneer er in een hoog of groot gebouw een brand zou uitbreken, is het heel goed mogelijk dat er bij de blussing door de brandweer veel kostbare tijd verloren gaat door het uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Om dit te vermijden zijn in bepaalde gebouwen droge stijgleidingen noodzakelijk. Deze stijgleidingen bestaan uit stalen buizen met voedings- en brandslangaansluitingen. De brandweer kan op die manier met de pomp van een blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen.

Wanneer heeft u een droge stijgleiding nodig.
Droge stijgleidingen zijn verplicht bij:
• Een zeer uitgestrekt gebouw.
• Gebouwen waarvan de hoogste verdiepingsvloer 20 meter boven het maaiveld ligt (afhankelijk van de indeling en afmeting).
• Er moet zich dan wel binnen de directe nabijheid (40 meter) een brandkraan bevinden.
• Een gebouw dat door brandweervoertuigen moeilijk rondom te bereiken is.

Verantwoordelijkheid
Eerst werden deze taken uitgevoerd door de brandweer, maar door bezuinigingen en het verleggen van de verantwoordelijkheden zijn deze activiteiten geminimaliseerd tot zelfs afgesloten.

Dus de verantwoording ligt grotendeels bij u of bij de beheerder van het gebouw.
Dus u wordt ook aansprakelijk gesteld wanneer u niet aan deze verantwoording voldoet.
• Controleer voor de zekerheid de regelgeving bij uw gemeente!
• In ieder geval komen de volgende regels in nagenoeg alle gemeentes voor:
• Droge blusleidingen dienen aangelegd te worden conform de NEN 1594. Ook het onderhoud staat hierin beschreven.
• Droge blusleidingen moeten eenmaal per jaar worden geïnspecteerd en eenmaal per 5 jaar hydrostatisch worden beproefd.
• De manier waarop deze beproevingen worden uitgevoerd is omschreven in het Normblad NEN 1594.ONDERHOUD DROGE / NATTE BLUSLEIDINGEN
Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid en de levensduur van uw droge blusleidingen.
U kunt bij Kling Brandbeveiliging terecht voor periodiek en uitgebreid onderhoud met de daarbij behorende keurrapporten.
Dit onderhoud valt onder NEN norm 1594 . Om u een idee te geven wat dit inhoudt, hieronder globaal de stappen:

De service van Kling Brandbeveiliging bestaat uit:
• Periodiek jaarlijks onderhoud incl. visuele inspectie leiding en kranen.
• Controle van de droge / natte blusleiding(en) 1 x per vijf jaar
• Reparaties
• Keurrapport
• Herkeuring
• Eigen servicedienst

Elk jaar controleren we de toevoerafsluiting en de eventuele beschermkast op gebreken.
De afsluiters en koppelingen worden behandeld tegen weersinvloeden. Als het nodig is voeren we direct kleinere reparaties uit. U kunt dan denken aan het vervangen van pakkingen en rubbers. 
Natuurlijk overleggen we met u als opdrachtgever alvorens we tot reparaties of het vervangen van onderdelen overgaan.

Eenmaal in de vijf jaar testen we de droge blusleidingen, tenzij locale voorschriften anders voorschrijven. Alvorens we starten met de beproeving van de leidingen, controleren we op gebreken. 
Als er geen gebreken zichtbaar zijn, sluiten we de leiding aan op onze persunit.
We vullen en ontluchten de leiding. Daarna volgt de proef met een druk van 24 bar. (hogedrukleidingen worden getest op een druk van 60 bar). Dit aantal bar wordt aangepast wanneer leidingen hoger zijn dan 70 meter. Na tien minuten wordt de behouden druk genoteerd en de leiding geleegd via de voedingsaansluiting. 

Na het 5-jaarlijks onderhoud wordt er een keuringscertificaat opgemaakt waarin alles wordt vastgelegd. De leiding wordt voorzien van een keuringsticker. 
Voor een prijsopgave verzoeken wij u contact op te nemen.

Hoge druk droge blusleiding of stijgleiding

Blussen met 40 bar
Droge blusleidingen worden toegepast in gebouwen waar grote verticale en/of horizontale afstanden overbrugd moeten worden.
Deze droge blusleidingen zijn standaard uitgevoerd in 3” en worden gevoed door een lage druk systeem.
Een nadeel van dit lage druk systeem is dat relatief veel waterschade ontstaat, omdat de conventionele koppelingen eerst drukloos moeten worden gemaakt voordat deze kunnen worden aan- en afgekoppeld.
Daarnaast is transporteren van een aanvalskrat van ongeveer 60 kg een zware belasting voor de brandweer. 

Het succesvolle nieuwe hogedruk blussysteem met vernieuwde knikkoppeling maakt het mogelijk om heel snel een brand in hoge gebouwen te blussen. 
Met deze techniek kan zonder de waterdruk van het systeem af te halen veilig en snel gekoppeld worden. Een hogedruksysteem heeft minder waterverbruik, zodat de stijgleidingen in het gebouw in een 22, 28 of 35 mm diameter kunnen worden gerealiseerd. 

VSH XPress en TST Oetiker – hoge druk droge blusleidingen
Met het VSH Press leidingensysteem is het mogelijk om snel en eenvoudig hoge gebouwen met een permanente hogedrukleiding van bluswater te voorzien.
De brandweerauto kan aan de buitenkant van het appartementencomplex hogedrukslangen aansluiten op het VSH XPress leidingsysteem. Vervolgens zit er op elke etage een TST Oetiker veiligheidskoppeling die door knikken de waterstroom kan afsluiten en daarbij het watervoerend armatuur (bluspistool) drukloos maakt.
Met als gevolg minder brandschade, een snellere inzet en een belangrijke reductie van de fysieke belasting voor de brandweer. 
Voordelen:
Snel water op het vuur
Geen extra communicatie noodzakelijk met de pompbediende Minimale belasting voor het brandweerpersoneel
Aan- en afkoppelen onder druk
Geen tijdverlies door controleafsluiter 
Kan gebruikt worden als oplossing bij slechte bereikbaarheid van gebouwen
Compleet systeem van leidingen en koppelingen geschikt voor hoge druk tot 40 bar
Geringe bouwkosten (bijv. 1” leidingen i.p.v. 3” leidingen)
Minder nevenschade omdat er met minder water geblust kan worden
Snel en schoon installeren met VSH XPress Blusleiding in kast 

Blusleiding in kast